CENA V.Z.W. BESTAAT REEDS MEER DAN 40 JAAR ! 

CENA is een autonome vereniging zonder winstoogmerk (VZW) en heeft tot doel: financiële hulpverlening aan ONTWIKKELINGSLANDEN, erkend door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) door er bij te dragen aan duurzame ontwikkeling door vorming, armoedebestrijding en noodhulp. Iedere aanvraag wordt in de Projectencommissie besproken. Deze beslist autonoom of er gevolg aan gegeven wordt.  Drie belangrijke criteria zijn de volgende:
het project moet een blijvende structurele verandering beogen
de plaatselijke bevolking moet bij het project betrokken worden
de tussenkomst moet het project vooruit helpen. Sensibilisering gebeurt door deelname aan evenementen en tentoonstellingen, door mailings en via de website. De Raad van Bestuur en de Projectencommissie zijn beiden samengesteld uit vrijwilligers die voeling hebben met ontwikkelingswerk. Voor meer info over de projecten, klik projecten

Steun een goed doel dat bij jou past

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen.
Via deze link kan u ons steunen.
https://www.goededoelen.be

Senegal

Laatste nieuws:

PANDEMIE
Laatste nieuws:

PRIESTEROPLEIDING

Hoe ziet de opleiding er vandaag uit?PRIESTEROPLEIDING