AFRIKA

CONGO - (Republiek)

Project "Ecole St Pierre-Claver" - Bacongo - Brazzaville

  •  Bouw 6 klaslokalen, 1 directiebureau, 1 bibliotheek, 1 sanitair blok en 1 informatica-klas

CENA heeft een 'partnerschap' aangegaan om de oprichting van de school te helpen bekostigen.

In 2018 werd extra 20.000 euro toegekend voor het gieten van het plafond van de klaslokalen. De plafondplaten voor de verdieping dienden in één keer gegoten te worden. Aangezien de aannemer de werken stopzette bij gebrek aan fondsen vroeg P. Brel méér en snelle financiële steun. Deze werken kunnen niet gebeuren als er kinderen op school zijn en werden verdaagd naar de zomermaanden van 2019. 

Verantwoordelijke ter plaatste: P. Brel Malela Daouda, Paroisse St Pierre-Claver, B.P. 98 - Bacongo - Brazzaville. République du Congo.

KONGO - (Democratische Republiek)

A/ Project "Ecole Technique Mbwetete" - Lonzo-Bukanga 

  • Inrichting van de refter voor het internaat en bouw van klaslokalen.

Verantwoordelijke ter plaatse: Anaclet Bambala, Avenue de Matadi 47, Kinshasa (RDC). 

B/ Project "Weeshuis Ste Monique" - Kazombi - Kikwit (Bandundu) 

  • Verdere ondersteuning van het voedselproject ten gunste van weeskinderen en armen.

C/ Project School – Kazombi – NguluNzamba - Kikwit (Bandundu).

  • Materiaal voor de inrichting van 3 slaapzalen, een keuken en een refter met een capaciteit van 60 leerlingen.

D/ Project 'Promotie van de vrouw' - Sangamamba - Ngaliema/Kinshasa

  • Aankoop van naai machines en stoffenl voor de klassen 'Snit en Naad'. Didactisch materiaal voor de cursus 'alfabetisatie'.

Verantwoordelijke ter plaatse: Anaclet Bambala, Avenue de Matadi 47, Kinshasa (RDC).