Sri Lanka:

Doelstelling:
Cena is een autonome 'vereniging zonder winstoogmerk' met als doel:

hulpverlening aan ontwikkelingslanden door er bij te dragen aan duurzame ontwikkeling door vorming, armoedebestrijding en noodhulp.

 

Project verbetering van de taal- en computervaardigheden van de kinderen in Jaffna.
Sri Lanka Waar?
SRI LANKA

Algemene informatie over de situatie in Sillalai-Jaffna - Sri Lanka:
In het Noorden van Sri Lanka, in de streek van Jaffna, woedde er gedurende 30 jaar een burgeroorlog tussen de Tamil-tijgers en het leger. Als gevolg van die oorlog vluchtten vele gezinnen weg uit dit gebied en leefden gedurende jaren als ontheemden. Nu keren ze terug naar een normaal leven.

30 jaar lang bevonden er zich ' Hoge Veiligheidszones' aan de kust en gezinnen werden verplicht om daar afgescheiden te wonen als IDP (Intern Ontheemd Volk). In 1990 werden de gezinnen uit de veiligheidszones verdreven en moesten overleven in kampen, bij familie of vrienden.


De etnische oorlog eindigde op 18 mei 2009, maar vernielde het ganse Vanni-district, zodat alle inwoners in kampen terechtkwamen onder strenge controle van de veiligheidsmachten.

Vanaf eind augustus 2012 kwamen 133.518 gezinnen uit de kampen terug naar de Noordelijke Provincie. Daarbij waren ook nog de gezinnen uit de Vanni-kampen en die uit de ' Hoge Veiligheidszones'. In het Jaffna-district alleen al keerden 25.937 gezinnen terug (83.213 personen).

Veel gezinnen uit het verwoeste Vanni-district kwamen ook naar het Jaffna-district en werden opgevangen door familie en vrienden omdat hun oorspronkelijk woongebied verwoest en vernield werd. Sinds maart 2010 mochten ook mensen terugkeren naar beperkte gebieden aan de kust.
Vandaag de dag - in 2015 - zijn er nog steeds ' Hoge Veiligheidszones' en 11.048 gezinnen (40.147 personen) verblijven er in kampen, tijdelijke opvangcentra of bij familie en vrienden.

In het Vanni-district werden alle huizen en gebouwen verwoest. De meeste gezinnen verloren hun broodwinners: ze werden gedood, zijn vermist of opgepakt en gevangen gezet in kampen, waar ze in armoede overleefden.

Sociaal aspect:
Dit project is van grote betekenis voor Noord-Sri Lanka om te bekomen van de burgeroorlog. Die oorlog heeft de kinderen getraumatiseerd in dit Noordelijk deel van het land. Ze zijn zowel fysisch als mentaal gekwetst. In de huidige naoorlogse tijd doen de leerlingen het geleidelijk aan beter op school en haalden vorig jaar zelfs vrij goede resultaten.

Beschrijving van het project:
Tamil is de moedertaal in het Jaffna-district, maar de kennis van Engels, Singalees en informatica is essentieel om een job te vinden. Veel leerlingen zijn zeer zwak in deze vakken. Bijkomende lessen zouden hun kennis van het Tamil, Singalees, Engels en informatica uitbreiden.
De families in de dorpen rondom Sillalai zijn boeren, vissers of arbeiders. De meeste leven in erbarmelijke omstandigheden en lijden nog steeds onder de gevolgen van de oorlog. Doordat vele ouders in armoede leven, is er bij hen weinig interesse in de studie van een tweede taal.

St. Eymard Youth Formation Center - Sillalai, Padateruppu:
De Communiteit van het H. Sacrament bevindt zich in Sillalai in het Jaffna District. Er is een ruim gebouw waar taallessen en informaticalessen kunnen worden gegeven. Vijf omliggende dorpen worden gecontacteerd om de leerlingen en schoolverlaters aan te moedigen om taallessen en computerlessen te volgen. Met de hulp en medewerking van de schooldirecteur en het onderwijzend personeel zouden de leerlingen goede resultaten halen en vooruitgang maken in hun opleiding. De leerlingen die van deze lessen kunnen genieten komen uit de bovenvermelde dorpen en zijn tussen 16 en 22 jaar oud.

Methodiek :
We zijn van plan extra lessen te geven aan geselecteerde leerlingen en dit na de schooluren en tijdens het weekend. Ook schoolverlaters krijgen hun kans. Veel studenten scoren laag in Engels, Singalees en computer. Bijgevolg zal daar extra aandacht aan besteed worden. De training zal vier maanden duren en daarbij zullen er twee groepen gekozen worden voor één jaar. 150 studenten zullen onderwezen worden in bovenvermelde talen en er zal een diploma uitgereikt worden aan degene die met succes de cursus beëindigd hebben.
10 computers zullen klaar staan voor de informaticatraining en Engels en Singalees zullen door bekwame leraars onderwezen worden.

Doel:
De kennis verhogen van een tweede taal en informatica om goeie studieresultaten te halen en zo een gepaste job te vinden.

Impact:
Deze jongeren zullen meer zelfvertrouwen krijgen om zich te kunnen meten met andere studenten.
Betere studieresultaten.
Een goed uitzicht voor deze jongeren om een passende job te vinden.

Controle, boekhouding en rapportering:
Fr. Joseph Packiam SSS is verantwoordelijk voor dit project. Rekeninguittreksels en foto's zullen opgestuurd worden samen met een rapport over het verloop van dit project.

Dringend nodig:
Didactisch materiaal waaronder 10 computers voor 150 leerlingen.